Το βίντεο εξηγεί τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολιτική Αγωγή – Πολιτική εκπαίδευση

Αρχική λεζάντα: The work of the European Parliament has a direct impact on citizens around Europe but who actually does what, where and how?
Find out how more about how the EU institutions work: http://www.europarl.org.uk/en/about-u…

This Europarl TV video was first published online on 11/07/16: http://www.europarltv.europa.eu/en/pl…

Δημιουργός: EPinUK (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 11-07-2016

Διάρκεια βίντεο: 01:28