Το βίντεο εξηγεί τη σύνθεση του Ηλιακού Συστήματος και των Πλανητών του.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Επιστήμες – Φυσική – Διάστημα

Αρχική λεζάντα: How many planets are in the solar system? How did it form in the Milky Way galaxy? Learn facts about the solar system’s genesis, plus its planets, moons, and asteroids.
Subscribe: http://bit.ly/NatGeoSubscribe

#NationalGeographic #SolarSystem #Educational

About National Geographic:
National Geographic is the world’s premium destination for science, exploration, and adventure. Through their world-class scientists, photographers, journalists, and filmmakers, Nat Geo gets you closer to the stories that matter and past the edge of what’s possible.
[…]

Δημιουργός: National Geographic (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 30-08-2017

Διάρκεια βίντεο: 04:10