Το βίντεο περιγράφει πώς χρειάζονται οι 8 βασικές ικανότητες για εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση υψηλής ποιότητας.

Γλώσσα: Ρουμάνικα

Μάθημα: Αλφαβητισμός – Πολιτική Αγωγή – Κοινωνικές σπουδές

Αρχική λεζάντα: Profilul de formare al absolventului de învățământ primar/gimnazial este un profil cu dimensiune europeană, axat pe competențe cheie.

Δημιουργός: Edu CRED (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 29-11-2021

Διάρκεια βίντεο: 08:13