Το βίντεο εξηγεί τι είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης και τη διαφορά του με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολιτική Αγωγή – Πολιτική εκπαίδευση – Ιστορία

Αρχική λεζάντα: The Council of Europe (NOT THE EU) is a rather confusing body, made up of 47 member states is kinda complicated. In this video we explain who’s in the council, what its role is and why it’s not actually the European Union.
[…]

Δημιουργός: TLDR News EU (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 08-10-2020

Διάρκεια βίντεο: 09:31