Το βίντεο εξηγεί από πού προέρχεται το αλφάβητο.

Γλώσσα: Γαλλικά

Μάθημα: Πολιτισμός & Ιστορία

Αρχική λεζάντα: Eh oui, la forme des lettres de l’alphabet a un sens ! On vous explique

#alphabet #lettres #histoire #cultureg #culturegenerale #ecriture #cultureprime

Δημιουργός: culture.prime (Instagram)

Ημερομηνία έκδοσης: 16-08-2022

Διάρκεια βίντεο: 00:50