Το βίντεο δείχνει από πού προήρθε το όνομα της χώρας και τί σημαίνει.

Γλώσσα: Εσθονικά

Μάθημα: Πολιτισμός & Ιστορία

Αρχική λεζάντα: Eesti Keele Instituudi keelekild 2018
Autor: Peeter Päll

Klipi valmimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium

Δημιουργός: Eesti Keele Instituut (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 11-09-2018

Διάρκεια βίντεο: 02:37