Ο μηχανικός της NASA Asad Aboobaker μας εξηγεί ότι υπάρχει Οξυγόνο στον Άρη και ότι μια νέα τεχνολογία που ονομάζεται “MOXIE” έχει αποδείξει ότι θα μπορούσαμε να μετατρέψουμε το CO2 του Άρη σε οξυγόνο για χρήση από μελλοντικούς εξερευνητές.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Επιστήμες – Φυσική – Διάστημα

Αρχική λεζάντα: Is there oxygen on Mars? Technically yes, but it’s nothing like the amount we have on Earth. So breathing on the red planet is out of the question. However, there IS a lot of carbon dioxide (CO2) on Mars. Now a new technology — MOXIE — has proven that we can convert Martian CO2 into oxygen for use by future explorers. NASA engineer Asad Aboobaker tells us more.

Credit: NASA/Producers: Scott Bednar and Jessica Wilde / Editor: Matthew Schara #NASA #AskAnExpert #RedPlanet #MOXIE

Δημιουργός: NASA (Instagram)

Ημερομηνία έκδοσης: 22-09-2021

Διάρκεια βίντεο: 01:18