Χημικό πείραμα.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Επιστήμες – Χημεία

Αρχική λεζάντα: You have to try it! Make your own Rockets! just be careful! #TikTokPartner #LearnOnTikTok #Science #CoolChemistryGuy #Rocket

Δημιουργός: coolchemistryguy (TikTok)

Ημερομηνία έκδοσης: 17-04-2021

Διάρκεια βίντεο: 00:17