Το βίντεο εξηγεί πώς οι χειρονομίες διαφέρουν μεταξύ χωρών και πολιτισμών.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολιτισμός & Ιστορία – Πολιτική εκπαίδευση – Κοινωνικές σπουδές

Αρχική λεζάντα: Take a tour of gestures around the world — from the French sign for “drunk,” to obscene Brazilian gesturing, as well as the Bulgarian custom of nodding to mean “no” instead of “yes.”

Δημιουργός: The World is Our Thing (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 09-03-2017

Διάρκεια βίντεο: 02:00