Αυτό το βίντεο εξηγεί στα παιδιά γιατί είναι σημαντικό να προσέχουν τι δημοσιεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Ψηφιακή & Τεχνολογία – Μέσα ενημέρωσης

Αρχική λεζάντα: Social media is a great tool to communicate with our family and friends but it’s important to be mindful of what we post, where we post it and who we share it with. In this educational video we’re going to give you advice on how to protect our online privacy. We should be careful with what we share, even more so if it’s personal information that we wouldn’t like other people to know about. Sharing is a responsibility.

Thanks for visiting us! If you want your children to smile and learn, subscribe! 😀

We only upload our own content, designed by educators so that children smile and learn while watching a video.
All of our content reinforces educational values, encouraging the use of multiple intelligences and language learning.
[…]

Δημιουργός: Smile and Learn – English (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 12-03-2020

Διάρκεια βίντεο: 03:18