Αυτό το βίντεο εξηγεί πώς να αναζητάτε αποτελεσματικά πληροφορίες στο Διαδίκτυο, να είστε επικριτικοί και να επιλέγετε σωστά τις πηγές σας. Προειδοποιεί επίσης για λογοκλοπή και ορίζει τι είναι.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Ψηφιακή & Τεχνολογία – Διαδικτυακή Ασφάλεια

Αρχική λεζάντα: Learn how to find the information you need online in this episode of our Digital Literacy course – part of our ‘Go The Distance’ course, giving you the skills and knowledge you need to be a top-class distance learner!

For more information about digital literacy, English language and study skills for distance learners, visit us at http://www.bbc.co.uk/learningenglish/….

To find out more about our partner, The Open University, go to http://www.open.edu/openlearn/tv-radi….

Δημιουργός: BBC Learning English (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 10-11-2017

Διάρκεια βίντεο: 06:11