Επεξήγηση των χρόνων των γαλλικών ρημάτων.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολυγλωσσία – Γαλλικά

Αρχική λεζάντα: Learning the many verb tenses (and moods) of the French language one by one can be intimidating for French Learners due to their complexity. Getting an overview of each one can make it more clear why there are so many, and can hopefully give learners the courage and confidence to slowly learn each one in more depth. In this video, I go over when each verb tense is used, some tips on how to conjugate each one and some resources that can really help you improve your knowledge on French verb tenses and how to use them correctly.
[…]

Δημιουργός: French Learning Hub (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 06-09-2020

Διάρκεια βίντεο: 13:39