Το βίντεο εξηγεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει ανάγκη να τεθεί ένα όριο στον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να πληκτρολογηθούν στο Textarea.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Ψηφιακή & Τεχνολογία – Κωδικοποίηση

Αρχική λεζάντα: By default, we can enter data in a textarea upto 5,24,288 characters.
In some cases, there is a need of putting a limit on the size of characters that can be typed in a textarea. So in that case, we can use maxlength attribute to control the number of characters entered in a textarea.
Like this,

<textarea maxlength=”100″></textarea>

For counting the characters in Textarea, we handle the input event which is triggered if the value of textarea is changed.
[…]

Δημιουργός: coding_dev_ (Instagram)

Ημερομηνία έκδοσης: 04-01-2023

Διάρκεια βίντεο: 00:13