Αυτό το βίντεο συνοψίζει την ιστορία του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου με έναν πραγματικά απλοποιημένο και αστείο τρόπο. Για να μην το πάρετε πολύ σοβαρά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγή ή περίληψη ενός μαθήματος..

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Ιστορία

Αρχική λεζάντα: PART 2 HERE: • WW1 – Oversimplif…

MERCH: https://oversimplified.tv/merch

If you would like to see more OverSimplified on a more regular basis, please consider supporting me on Patreon:
https://www.patreon.com/OverSimple
[…]

Δημιουργός: OverSimplified (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 21-10-2016

Διάρκεια βίντεο: 06:23