Το βίντεο παρέχει 7 ενδιαφέροντα στοιχεία για τους δυνοσαύρους.

Γλώσσα: Εσθονικά

Μάθημα: Επιστήμες – Βιολογία – Ιστορία

Αρχική λεζάντα: 1. Üks suurim valearusaam dinosaurustest on see, et nad kõik eksisteerisid korraga. Dinosaurused valitsesid meie maailma umbes 170 miljonit aastat võrreldes inimestega, kes on eksisteerinud kõigest 200 tuhat aastat. Selle perioodi käigus arenesid välja uued dinosaurused ja surid vanad. 66 miljonit aastat tagasi surid välja kõik dinosaurused, mis tähendab seda, et Türann osaurus Rex on aja poolest lähemal inimkonnale kui Brontosaurusele.
2. Me kõik oleme kuulnud, kuidas möirgab T-Rex. Tema hääl on kombineeritud filmide jaoks krokodilli, tiigri ja elevandi häälest. Kuigi see hääl on hirmuäratav on teadlased tuvastanud, et Rex ei möiranud üldse. Tõenäoliselt tegi T-Rex hoopis väga madalat, kuid sellegipoolest hirmutekitavat häält.
[…]

Δημιουργός: Jyrgen94 (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 22-04-2018

Διάρκεια βίντεο: 04:40