Πολυγλωσσία

Το σημερινό κουίζ Kanji

Αυτό το βίντεο περιέχει ένα κουίζ για να ελέγξετε τις γνώσεις σχετικά με τους ιαπωνικούς χαρακτήρες.

Απλός ενεστώτας

Το βίντεο δίνει μια λίστα με τις χρονικές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στον απλό ενεστώτα και τη θέση τους στην πρόταση.