Αγγλικά

Απλός ενεστώτας

Το βίντεο δίνει μια λίστα με τις χρονικές εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στον απλό ενεστώτα και τη θέση τους στην πρόταση.

Προφορά

Πώς να προφέρετε σωστά λέξεις που συχνά προφέρονται λάθος.

Άλλοι τρόποι για την λέξη “busy”

Το βίντεο βοηθά στη διεύρυνση του λεξιλογίου των μαθητών παρέχοντας πολλά συνώνυμα για τη συνηθισμένη και βαρετή λέξη “busy”.

Will vs be going to

Αυτό το βίντεο εξηγεί την διαφορά του “will” και του “be going to” στα Αγγλικά.

Η άρνηση στην γραμματική

Αυτό το βίντεο δείχνει ένα πραγματικό μάθημα με μαθητές. Ο δάσκαλος εξηγεί την χρήση του αρνητικού τύπου σε μλια πρόταση.