Γαλλικά

Slache

Ανακαλύψτε τον ορισμό της λέξης “slache” που προέρχεται από τα Γαλλικά του Βελγίου (Βελγικισμός).

Slache Read More »