Πώς γνωρίζουμε την ύπαρξη της Πανγαίας;

Ενδιαφέροντα γεγονότα για την ηπειρωτική μετατόπιση.