Κοινωνικές σπουδές

Το προφίλ κατάρτισης αποφοίτων πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Το βίντεο περιγράφει πώς χρειάζονται οι 8 βασικές ικανότητες για εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση υψηλής ποιότητας.

Το προφίλ κατάρτισης αποφοίτων πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Read More »