Κωδικοποίηση

Όριο εμφάνισης χαρακτήρων στο Textarea

Το βίντεο εξηγεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει ανάγκη να τεθεί ένα όριο στον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να πληκτρολογηθούν στο Textarea.

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί τέχνη

Αυτό το βίντεο εξηγεί πώς η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί τέχνη, συγκεκριμένα το DeepDream, εμφανίζοντας ορισμένα από τα κωδικοποιητικά και οπτικά στοιχεία που μπορεί να δημιουργήσει.