Ένα μικρό τραγούδι για να θυμάστε τον τετραγωνικό τύπο

Ένας δάσκαλος τραγουδά ένα σύντομο τραγούδι για να βοηθήσει στην απομνημόνευση του τετραγωνικού τύπου.