Σχολικά ρήματα στην Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα (μέρος 1)

Το βίντεο μεταφράζει 5 ρήματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία στην Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα.