Πληροφορική

Όριο εμφάνισης χαρακτήρων στο Textarea

Το βίντεο εξηγεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει ανάγκη να τεθεί ένα όριο στον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να πληκτρολογηθούν στο Textarea.

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί τέχνη

Αυτό το βίντεο εξηγεί πώς η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί τέχνη, συγκεκριμένα το DeepDream, εμφανίζοντας ορισμένα από τα κωδικοποιητικά και οπτικά στοιχεία που μπορεί να δημιουργήσει.

Ψηφιακή Ιθαγένεια

Αυτό το βίντεο εξηγεί τι σημαίνει να είσαι ψηφιακός πολίτης, τις ευθύνες και τους κινδύνους που συνεπάγεται, μαζί με συμβουλές για τον τρόπο αναγνώρισης ψευδών πληροφοριών.