Πολιτική εκπαίδευση

Ψηφιακή Ιθαγένεια

Αυτό το βίντεο εξηγεί τι σημαίνει να είσαι ψηφιακός πολίτης, τις ευθύνες και τους κινδύνους που συνεπάγεται, μαζί με συμβουλές για τον τρόπο αναγνώρισης ψευδών πληροφοριών.