Απλή γραμματική Αγγλικών used to Μάθημα 1 – Αγγλικά Στο Πρώτο Θρανίο

Αυτό το βίντεο παρουσιάζει το γραμματικλο φαινόμενο “used to”.

 

The video explains the grammatical phenomenon of “used to”.