Ας γνωρίσουμε το 3D printing! – Just Unbox It

Αυτό το βίντεο εξηγεί τα βασικά βήματα του 3D printing.

 

The video explains the basic steps of 3D printing.