Ιστορία Α΄ Γυμνασίου – Β΄ελληνικός αποικισμός – Βάσω Παπαδοπούλου – εκπαιδευτικά

Αυτό το βίντεο παρουσιάζει τον Δεύτερο Ελληνικό Αποικισμό κατά την Αρχαϊκή Περίοδο.

 

The video is a presentation on the Second Greek Colonization during the Archaic Period.