Έναρξη της ενότητας ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτικούς 

Αυτό ήταν, εγκαινιάζουμε την ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης! 

Με το πρόγραμμα SubscribED, θέλαμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο προσαρμοσμένο στους παιδαγωγικούς σας στόχους και στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών σας, χάρη στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Η ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης παρέχει στους εκπαιδευτικούς τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο και να υποστηρίξουν τους μαθητές τους με προσαρμοσμένες μεθόδους διδασκαλίας. Στην πράξη, καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε μια βήμα προς βήμα προσέγγιση για να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για τη συμμετοχή και τη δημιουργία περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα, με στόχο να τους επιτρέψει να δημιουργήσουν χρήσιμο παιδαγωγικό περιεχόμενο. 

Αυτή η εκπαίδευση αποτελείται από 5 μέρη που αντιστοιχούν στα διάφορα βήματα της δημιουργίας εκπαιδευτικού περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει σχεδιαστεί για να διαρκέσει περίπου 10 έως 15 ώρες, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται για το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την τελειοποίηση του εκπαιδευτικού βίντεο που επιθυμείτε να επιμεληθείτε. 

Σύνοψη μαθήματος: 

Μέρος 1ο: Θεωρητική εισαγωγή 

 1. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τελείως αρχάριους  
 1. Γιατί να χρησιμοποιήσετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην τάξη  
 1. Συμβουλές για την ασφαλή χρήση τους 

Μέρος 2ο: Προετοιμασία  

 1. Πώς να επιλέξετε και να προσαρμόσετε τους μαθησιακούς στόχους που θα χρησιμοποιήσετε;  
 1. Απαιτούμενος εξοπλισμός  
 1. Τι υλικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  
 1. Ποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τους στόχους σας  
 1. Πώς να γράψετε ένα λεπτομερές και αποτελεσματικό σενάριο 

Μέρος 3ο: Δημιουργία  

 1. Τραβήξτε το πρώτο σας βίντεο!  
 1. Πώς να ενσωματώσετε κουίζ και διαδραστικό περιεχόμενο 

Μέρος 4ο: Επεξεργασία  

 1. Ποιο λογισμικό να χρησιμοποιήσετε;  
 1. Πώς να ντερουσάρετε (derush) το βίντεό σας;  
 1. Πώς να κάνετε το βίντεό σας πιο ελκυστικό  
 1. Πώς να κάνετε το περιεχόμενό σας πιο περιεκτικό 

Μέρος 5ο: Πώς να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο που δημιουργήθηκε στην τάξη  

 1. Πώς να χρησιμοποιήσετε το τελικό σας περιεχόμενο  
 1. Συμβουλές για να συνεχίσετε να δημιουργείτε και να εξερευνάτε νέα εργαλεία  
 1. Πώς να βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές σας εμπλέκονται με το περιεχόμενο μικρομάθησης που δημιουργείτε  
 1. Πώς να συμπεριλάβετε infographics ή καρουζέλ Instagram στην τάξη σας 

Μπορείτε να αποκτήσετε ένα δωρεάν πιστοποιητικό απαντώντας επιτυχώς στο τελικό κουίζ. Η εγγραφή είναι δωρεάν, οπότε μη διστάσετε να δοκιμάσετε!  

Καλή μάθηση!