Ο παρών οδηγός αποτελεί μια συμπυκνωμένη έκδοση της εμπειρίας μας από τη χρήση των διαφόρων αποτελεσμάτων (παιδαγωγικές ακολουθίες, πόροι ασφάλειας, ηλεκτρονική μάθηση), των όσων μάθαμε από αυτές τις εμπειρίες, καθώς και των συμβουλών και καλών πρακτικών μας για τον τρόπο χρήσης των αποτελεσμάτων.
Μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ ή στην παρακάτω εικόνα για να κατεβάσετε το φυλλάδιο.