Το βίντεο εξηγεί πώς να βελτιώσετε τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολιτισμός & Ιστορία – Πολιτική εκπαίδευση – Κοινωνικές σπουδές

Αρχική λεζάντα: Improving social and communications kills is a key objective on the integration path of trafficking survivors with a migrant background.

Cultural meanings define some behaviors as normal and right, and others as strange or wrong. They influence the way people start a conversation and the way they engage in dialogue. Cultural differences are not only evidenced by #language, but also by one’s posture, facial expression, and tone of voice.
But what does intercultural communication really means? And how do you communicate effectively across different cultures?

Within the EU-funded LIBES project, Payoke created this video to help our clients explore ways to communicate across cultures.

Δημιουργός: Payoke (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 25-09-2021

Διάρκεια βίντεο: 03:00