Το βίντεο παρουσιάζει, ποιές είναι οι παλαιότερες λέξεις στην Εσθονική γλώσσα, από πού προέρχονται.

Γλώσσα: Εσθονικά

Μάθημα: Πολυγλωσσία – Εσθονικά

Αρχική λεζάντα: Eesti Keele Instituudi keelekild 2018
Autor: Sven-Erik Soosaar

Klipi valmimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium

Δημιουργός: Eesti Keele Instituut (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 11-09-2018

Διάρκεια βίντεο: 02:26