The video presents which words are the oldest ones in the Estonian language and where they come from.

Language: Estonian

Subject: Multilingual – Estonian

Original caption: Eesti Keele Instituudi keelekild 2018
Autor: Sven-Erik Soosaar

Klipi valmimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium

Author: Eesti Keele Instituut (YouTube)

Publication date: 11-09-2018

Video length: 02:26