Το βίντεο διδάσκει την σωστή προφορά του Εσθονικού ήχου “Ä”.

Γλώσσα: Εσθονικά

Μάθημα: Πολυγλωσσία – Εσθονικά

Αρχική λεζάντα: Sellest videost leiate õpetuse, kuidas õigesti hääldada täishäälikut Ä, lisaks näited Ä hääldamise kohta silpides ja sõnades.

Kasutatud kirjandus:
1. Surdolologopeedia veebileht: http://web.meis.ee/vaegkuuljad/surdol…
2. Reet Laanisto, Katrin Pentšuki ja Ulvi Raidla tööraamatute sari „Õpime hääldama“

Δημιουργός: SA Innove (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 06-04-2020

Διάρκεια βίντεο: 01:54