The video teaches the correct pronunciation of the Estonian sound “Ä”.

Language: Estonian

Subject: Multilingual – Estonian

Original caption: Sellest videost leiate õpetuse, kuidas õigesti hääldada täishäälikut Ä, lisaks näited Ä hääldamise kohta silpides ja sõnades.

Kasutatud kirjandus:
1. Surdolologopeedia veebileht: http://web.meis.ee/vaegkuuljad/surdol…
2. Reet Laanisto, Katrin Pentšuki ja Ulvi Raidla tööraamatute sari „Õpime hääldama“

Author: SA Innove (YouTube)

Publication date: 06-04-2020

Video length: 01:54