Το βίντεο διερευνά τι σημαίνει η έννοια της ταχύτητας και πώς μπορεί να μετρηθεί.

Γλώσσα: Εσθονικά

Μάθημα: Επιστήμες – Φυσική

Αρχική λεζάντα: Uurime koos, mida kiiruse mõiste tähendab ning kuidas kiirust mõõta.

Δημιουργός: Tartu Ülikooli teaduskool (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 15-01-2021

Διάρκεια βίντεο: 02:55