The video explores what the concept of speed means and how to measure it.

Language: Estonian

Subject: Sciences – Physics

Original caption: Uurime koos, mida kiiruse mõiste tähendab ning kuidas kiirust mõõta.

Author: Tartu Ülikooli teaduskool (YouTube)

Publication date: 15-01-2021

Video length: 02:55