Παρουσιάζεται η δομή του ματιού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, καθώς και ένας τρόπος για να βρείτε ένα τυφλό σημείο.

Γλώσσα: Εσθονικά

Μάθημα: Επιστήμες – Βιολογία – Φυσική

Αρχική λεζάντα: Tutvustatakse silma ehitust ning sellest tingitud eripärasid. Tutvustatakse viisi pimetähni leidmiseks.

Δημιουργός: Tartu Ülikooli teaduskool (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 27-10-2021

Διάρκεια βίντεο: 05:14