The structure of the eye and its specific features are introduced, as well as a way to find a blind spot.

Language: Estonian

Subject: Sciences – Biology – Physics

Original caption: Tutvustatakse silma ehitust ning sellest tingitud eripärasid. Tutvustatakse viisi pimetähni leidmiseks.

Author: Tartu Ülikooli teaduskool (YouTube)

Publication date: 27-10-2021

Video length: 05:14