Το βίντεο παρουσιάζει τις 24 γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολυγλωσσία – Πολιτική Αγωγή – Πολιτιστική ευαισθητοποίηση

Αρχική λεζάντα: Welcome to my channel! This is Andy from I love languages. Let’s learn different languages/dialects together.

Please feel free to subscribe to see more of this.
I hope you have a great day! Stay happy!
Please support me on Patreon!
https://www.patreon.com/user?u=16809442.
Please support me on Ko-fi
https://ko-fi.com/otipeps0124

The European Union has 24 official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Irish, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovene, Spanish, Swedish.

If you are interested to see your native language/dialect be featured here.
Submit your recordings to otipeps24@gmail.com.
Looking forward to hearing from you!

Δημιουργός: ILoveLanguages! (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 04-09-2022

Διάρκεια βίντεο: 06:49