Το βίντεο αφορά την τέχνη του δρόμου και τις καλλιτεχνικές προσεγγίσεις και τους πολιτικούς της στόχους. Εξηγεί επίσης ποιοι είναι ο Banksy και ο JR και μερικά από τα έργα τους.

Γλώσσα: Γαλλικά

Μάθημα: Τέχνη – Ιστορία – Πολιτική εκπαίδευση – Κοινωνικές σπουδές

Αρχική λεζάντα: Vous voulez en savoir plus sur le Street Art ? Sur leurs médiums, leurs approches artistiques ? Qui est JR ? Qui est Bansky ?
Alors cette vidéo sur l’Art Urbain est faite pour vous !

Oeuvres dans l’ordre d’apparition :
Banksy, Slave Labour, 2012
Swoon, Kamayura, 2016
Swoon, Thalassa Braddock, 2012
Vhils, Pulsao Series, 2014
Banksy, Naked Man, 2006
Nick Ut, The Terror of War, 1972
Banksy, Napalm, 2004
Banksy, Girl frisking soldier, 2007
Banksy, Rage, flower thrower, 2003
JR, Face2Face, 2006-2007
JR, Women Are Heroes, 2008-2010
[…]

Δημιουργός: Art Comptant Pour Rien (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 16-01-2018

Διάρκεια βίντεο: 09:07