Il video introduce il concetto di asse di rotazione terrestre. Mostra come la luce del Sole raggiunga alcune zone della Terra più di altre.

Lingua: Estone

Materia: Scienze – Fisica – Spazio

Descrizione originale: Videos tehakse tutvust Maa pöörlemisteljega. Näidatakse, kuidas jõuab Päikeselt valgus mõnele alale Maal rohkem kui teisele. Viiakse teadmised vastavusse aastaaegadega. Enne video vaatamist, vaata videot “Miks on lõunamaad soojad?”

Autore: Tartu Ülikooli teaduskool (YouTube)

Data di pubblicazione: 15-11-2021

Lunghezza del video: 03:48