The video introduces the Earth’s axis of rotation. It shows how light from the Sun reaches some areas on Earth more than others.

Language: Estonian

Subject: Sciences – Physics – Space

Original caption: Videos tehakse tutvust Maa pöörlemisteljega. Näidatakse, kuidas jõuab Päikeselt valgus mõnele alale Maal rohkem kui teisele. Viiakse teadmised vastavusse aastaaegadega. Enne video vaatamist, vaata videot “Miks on lõunamaad soojad?”

Author: Tartu Ülikooli teaduskool (YouTube)

Publication date: 15-11-2021

Video length: 03:48