Cette vidéo présente l’axe de rotation de la Terre. Elle montre comment la lumière du Soleil atteint certaines zones de la Terre plus que d’autres.

Langue: Estonien

Matière: Sciences – Physique – Espace

Description originale: Videos tehakse tutvust Maa pöörlemisteljega. Näidatakse, kuidas jõuab Päikeselt valgus mõnele alale Maal rohkem kui teisele. Viiakse teadmised vastavusse aastaaegadega. Enne video vaatamist, vaata videot “Miks on lõunamaad soojad?”

Auteur: Tartu Ülikooli teaduskool (YouTube)

Date de publication: 15-11-2021

Durée de la vidéo: 03:48