Informații legale și protecția datelor  

PUBLICARE PE SITE WEB 
Site-ul www.subscribed-project.eu (denumit în continuare „site-ul”) este publicat de următoarea companie: 

YuzuPulse SARL 

134 rue des Templiers 

59000 Lille, Franța 

info [la] yuzupulse.eu 

RCS Lille Métropole 838 235 034 

 „SubscribeED – Învățarea abilităților cheie prin conținut social media” (2021-1-FR01-KA220-SCH-000027771) este un proiect Erasmus+ creat de mai mulți parteneri europeni. 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în aceasta. 

CREAREA CONȚINUTULUI SITE-ULUI 
Director de publicații și manager de conținut pentru site-ul web: 
Euphoria Net srl  
Via dei Gonzaga 8 
Rome 00163 
Italy 
Info@euphorianet.it  

Proiectarea și dezvoltarea Platformei: Rebel di Sicuro Alessandro 

GAZDA WEB  
Website-ul este gazduit de: 
OVH – SAS cu capital social de 10 069 020 € 
2 rue Kellermann 
59100 Roubaix, France 
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 – Code APE 2620Z 
N° TVA: FR 22 424 761 419 

DREPTURI PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
Toate conținuturile sunt distribuite sub licență Creative Commons: Atribuire – Noncomercial – ShareAlike 4.0 Internațional 

CC BY-NC-SA 4.0 

Dacă nu se specifică altfel, sunteți liber să: 

Partajați — copiați și redistribuiți materialul în orice mediu sau format 

Adaptați — remixați, transformați și construiți pe baza materialului 

Licențiatorul nu poate revoca aceste libertăți atâta timp cât respectați termenii licențe 

În următorii termeni: 

Atribuire — Trebuie să acordați creditul corespunzător, să furnizați un link către licență și să indicați dacă s-au făcut modificări. Puteți face acest lucru în orice mod rezonabil, dar nu într-un mod care să sugereze că licențiatorul vă aprobă pe dvs. sau utilizarea dvs. 

Noncomercial — Nu puteți utiliza materialul în scopuri comerciale. 

ShareAlike — Dacă remixați, transformați sau construiți pe baza materialului, trebuie să vă distribuiți contribuțiile sub aceeași licență ca și originalul. 

HYPERLINK-URI 
Site-ul poate conține hyperlink-uri care duc la alte site-uri web, publicate și gestionate de terți, nu de către Editor. Editorul nu va fi considerat responsabil direct sau indirect în cazul în care aceste site-uri web terțe nu respectă prevederile legale. Hiperlinkurile către site necesită o autorizare prealabilă scrisă din partea Editorului. 

COLECTARE DE DATE 
Informațiile colectate pe Site sunt utilizate în principal de către Editor pentru a gestiona relațiile cu utilizarea Site-ului. Statisticile anonime de utilizare sunt trimise autorităților europene. 

Vă puteți exercita dreptul de a accesa, pune la îndoială, modifica și șterge informațiile care vă privesc în orice moment, contactând Editorul, fie prin intermediul site-ului web, fie prin e-mail la info [la] yuzupulse.eu 

Informațiile colectate pot fi transmise celorlalți membri ai consorțiului. Vă puteți opune acestui transfer de informații exprimându-vă dezacordul prin canalul de contact menționat mai sus. În cazul încălcării prevederilor legale sau statutare, aceste informații pot fi transmise autorităților legale în cazul în care se face o solicitare expresă și justificată. În cazul în care sunt necesare unele detalii pentru a putea accesa anumite funcționalități ale site-ului, Editorul va indica caracterul obligatoriu al acestora la etapa de introducere a informațiilor. 

În caz de problemă, dacă Editorul nu poate răspunde la problema dvs., puteți contacta CNIL (https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil). 

COOKIE-URI 
Acest site folosește diferite module cookie pentru a îmbunătăți interactivitatea site-ului și a serviciilor noastre. Cookie-urile acestui site web necesare funcționării site-ului web: aceste cookie-uri permit site-ului să funcționeze optim. Puteți să vă opuneți și să le ștergeți folosind setările browserului dvs., cu toate acestea, experiența dvs. de utilizator poate fi degradată. 

PUBLICATION DU SITE INTERNET 
Le site web www.subscribed-project.eu (ci-après “le site web”) est publié par la société suivante :  
YuzuPulse SARL 
134 rue des templiers 
59000 Lille, France 
info [at] yuzupulse.eu 
RCS Lille Métropole 838 235 034 

“SubscribED – Learning key skills through Social Media Content” (2021-1-FR01-KA220-SCH-000027771) est un projet Erasmus+ créé par plusieurs partenaires européens.  
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette communication n’engage que son auteur et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. 

CREATION DE CONTENU DU SITE WEB 
Directeur de la publication et responsable du contenu du site web : 
Euphoria Net srl
Via dei Gonzaga 8
Rome 00163 
Italy 
Info@euphorianet.it  
Design and development of the Platform: Rebel di Sicuro Alessandro 

HEBERGEUR WEB 
Le site internet est hébergé par : 
OVH – SAS au capital de 10 069 020 € 
2 rue Kellermann 
59100 Roubaix, France 
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 – Code APE 2620Z 
TVA: FR 22 424 

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Tous les contenus sont distribués sous licence Creative Commons: Attribution – NonCommercialShareAlike 4.0 International 
CC BY-NC-SA 4.0 
Sauf indication contraire, vous êtes libre de :  
Partagercopier et redistribuer le matériel sur tout support ou format 
Adaptermixer, transformer et construire sur le matériel 
Le concédant ne peut révoquer ces libertés tant que vous respectez les conditions de la licence.  
Selon les termes suivants : 
Attribution — Vous devez donner le crédit approprié, fournir un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été apportées. Vous pouvez le faire de toute manière raisonnable, mais pas d’une manière qui suggère que le donneur de licence vous approuve ou approuve votre utilisation. 
NonCommercial — Vous ne pouvez pas utiliser le matériel à des fins commerciales. 
ShareAlikeSi vous mixez, transformez ou développez le matériel, vous devez distribuer vos contributions sous la même licence que l’original. 

HYPERLIENS 
Le site internet peut contenir des hyperliens qui mènent à d’autres sites web, publiés et gérés par des tiers, et non par l’Editeur. L’Editeur ne pourra être tenu pour responsable, directement ou indirectement, du non-respect des dispositions légales par ces sites tiers. La création de liens hypertextes vers le site est soumise à l’autorisation préalable et écrite de l’Editeur.  

COLLECTE DE DONNEES
Les informations recueillies sur le site internet sont principalement utilisées par l’Editeur pour gérer les relations avec les utilisateurs de celui-ci. Les statistiques d’utilisation anonymes sont transmises aux autorités européennes.  
Vous pouvez à tout moment exercer un droit d’accès, d’interrogation, de modification et de suppression des informations vous concernant en contactant l’Editeur, soit par le biais du site, soit par courrier électronique à l’adresse info@yuzupulse.eu. 
Les informations recueillies pourront être transmises aux autres membres du consortium. Vous pouvez vous opposer à ce transfert d’informations en exprimant votre désaccord par le biais du canal de contact susmentionnée. En cas de violation des dispositions légales ou réglementaires, ces informations pourront être transmises aux autorités judiciaires sur demande expresse et justifiée. Si certaines données sont nécessaires pour pouvoir accéder à certaines fonctionnalités du site, l’Editeur indiquera leur caractère obligatoire au moment de la saisie des informations. 
En cas de problème, si l’Editeur ne peut répondre à votre question, vous pouvez contacter la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil). 

COOKIES 
Ce site internet utilise différent cookies pour améliorer l’interactivité du site et de nos services. Les cookies de ce site internet nécessaires à son fonctionnement : ces cookies permettent au site de fonctionner de manière optimale. Vous pouvez vous y opposer et les supprimer en utilisant les paramètres de votre navigateur, cependant votre expérience utilisateur peut être dégradée.  

Cookie-uri necesare 

Cookie-urile necesare ajută la utilizarea unui site web prin activarea funcțiilor de bază, cum ar fi navigarea pe pagină și accesul la zonele securizate ale site-ului. Site-ul web nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri. 

Name

Furnizor

Scop

Termen

Tip

__cf_bm

Vimeo

Acest cookie este folosit pentru a face distincția între oameni și roboți. Acest lucru este util pentru site-ul web, pentru a realiza rapoarte valide privind utilizarea site-ului. 

1 zi

HTTP Cookie

_ga

Google

Înregistrează un ID unic folosit pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web. Datele sunt anonimizate și, prin urmare, comparabile cu un cookie tehnic. 

2 ani

HTTP Cookie

_gat

Google

Folosit de Google Analytics pentru a limita rata de solicitări. Datele sunt anonimizate și, prin urmare, comparabile cu un cookie tehnic. 

1 zi

HTTP Cookie

CONSENT

YouTube

Folosit pentru a detecta dacă vizitatorul a acceptat categoria de marketing din bannerul cookie. Acest cookie este necesar pentru conformitatea site-ului cu GDPR. 

2 ani

HTTP Cookie

rc::a

Google

Acest cookie este folosit pentru a face distincția între oameni și roboți. Acest lucru este util pentru site-ul web, pentru a realiza rapoarte valide privind utilizarea site-ului. 

Persistent

HTML local storage

rc::c

Google

Acest cookie este folosit pentru a face distincția între oameni și roboți. 

Sesiune

HTML local storage

_tt_enable_cookie


_ttp [x2]

Tik Tok

Folosit de rețeaua socială TikTok pentru a monitoriza utilizarea serviciilor încorporate. 

1 an

HTTP Cookie

yt-remote-fast-check-period

YouTube

Stochează preferințele utilizatorului de player video folosind videoclipuri YouTube încorporate.

Sesiune

HTML local storage

genially

Genially

Folosit de rețeaua socială Genially pentru a monitoriza utilizarea serviciilor încorporate. 

1 an

HTTP Cookie

Cookie-uri statistice 

Cookie-urile statistice îi ajută pe proprietarii de site-uri web să înțeleagă modul în care vizitatorii interacționează cu site-urile web prin colectarea și transmiterea informațiilor în mod anonim.

Name

Furnizor

Scop

Termen

Tip

_gid

Google

Înregistrează un ID unic folosit pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web. 

1 zi

HTTP Cookie

Aceste caracteristici folosesc cookie-uri de la terți, plasate direct de aceste servicii. 
Când vizitați pentru prima dată www.subscribed-project.eu, un banner de preferințe cookie vă informează despre prezența acestor cookie-uri și vă invită să indicați alegerea dvs. Aceste cookie-uri sunt stocate doar dacă le acceptați. Vă puteți informa în orice moment și vă puteți seta cookie-urile să le accepte sau să le respingă accesând bannerul „preferințe cookie” din partea de jos a fiecărei pagini a site-ului. Puteți indica preferința dvs. globală pentru site.