Instagram

Testul Kanji de azi

Acest video conține un chestionar care testează cunoașterea literelor japoneze.

Limita personajelor din Textarea

Acest video explică că în anumite cazuri nu este necesar să limităm numărul caracterelor care poate fi utilizat în Textarea.