The video explains the reasons why Roma students should be integrated.

Language: Romanian

Subject: Citizenship – Civic education – Social studies

Original caption: #MINDSET
Concluzii pe baza Raportului societății civile de monitorizare a implementării strategiei naționale de integrare a romilor în România – Comisia Europeană, Direcția Generală Justiție și Consumatori, 2019.
EURACTIV.ro

Author: EURACTIV România (YouTube)

Publication date: 31-08-2020

Video length: 01:28