The video is about the force of air pressure.

Language: Estonian

Subject: Sciences – Physics

Original caption: Katse selgitus
Esimene katse on sarnane katsele „Klaasi vaakum“, kuid lõpptulemus on täiesti erinev. Küünlaleek kuumutab õhku, mille tulemusel temperatuur suureneb, soe õhk paisub ja rõhk tõuseb. Kui leek kustub, on kogu kolvialune hapnik ära põlenud ja temperatuur hakkab alanema. Õhu jahtumisel vahetub paisumine ruumala vähenemisega, samuti langeb rõhk kolvi sees.

Lõpptulemusena on rõhu jätkuval langemisel kolvisisene rõhk madalam ümbritseva õhu rõhust. Tingituna rõhkude erinevusest, avaldab kõrgema rõhuga kolbi ümbritsev õhk suuremat jõudu nii kolvi välispinnale kui veele kolvi alumise ääre ümbruses ja kuna kolvisisene rõhk on madalam, omades väiksemat jõudu, surub õhurõhk veepinda ning veetase kolvi sees tõuseb.
[…]

Author: MK³ füüsika katsed (YouTube)

Publication date: 07-11-2014

Video length: 02:37