In the video, a model of the solar system is created, and the various planets and their order in relation to the Sun are learned.

Language: Estonian

Subject: Sciences – Physics – Space

Original caption: Koostatakse Päikesesüsteemi mudel, õpitakse erinevaid planeete tundma ja nende järjestust Päikese suhtes.

Author: Tartu Ülikooli teaduskool (YouTube)

Publication date: 27-10-2021

Video length: 09:53