Το βίντεο εξηγεί τί είναι οι φόροι, πώς προέκυψαν ιστορικά, γιατί χρειάζονται, και πώς ένα άτομο θα υποστεί το ίδιο βλάβη αν δεν πληρώνει φόρους.

Γλώσσα: Εσθονικά

Μάθημα: Πολιτική Αγωγή – Πολιτική εκπαίδευση – Οικονομικά

Αρχική λεζάντα: See video selgitab, mis maksud on, kuidas need ajalooliselt tekkisid, miks neid vaja on ning kuidas inimene ise kahju saab, kui makse ei maksa. Video on mõeldud gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse kursuse „Majandus ja maailmapoliitika“ juurde, aga sobib ka III kooliastmes kasutamiseks.

Õppematerjali sihtgrupp: gümnaasiumi ja III kooliastme õpilased

Õppematerjali eesmärgid:
– selgitada, kuidas on maksude maksmine vajalik riigi ja ühiskonna toimimiseks
– tutvustada, kust maksud on alguse saanud
– näidata, mille poolest on maksude maksmata jätmine inimesele endale kahjulik
[…]

Δημιουργός: Videoõps (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 13-01-2021

Διάρκεια βίντεο: 11:11